About us

Công ty Cổ phần Đào tạo ASK

Employment Information

Chuyên Viên Quan Hệ Đối Tác

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 19/12/2020
Industry Consulting , Customer Service
Experience 1 Years

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

NINJA VAN VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi