About us

Nest By AIA

Employment Information

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Relationship Manager)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 800 - 1.200 USD
Deadline to apply 07/12/2020
Industry Sales / Business Development , Customer Service , Insurance
Experience 2 - 3 Years

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Shinhan Bank Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Can Tho

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh