About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - 1V032

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 18/06/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 2 Years

Location

Tay Ninh

Dong Nai

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ba Ria-VT | Binh Duong | Dong Nai

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Tay Ninh | Binh Thuan | Ba Ria-VT

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ba Ria-VT | Binh Duong | Dong Nai

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Binh Phuoc | Dong Nai | Binh Duong

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Binh Phuoc | Dong Nai | Binh Duong

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 5 Tr - 15 Tr VND

  • Tay Ninh

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

$ Competitive

  • Binh Phuoc | Tay Ninh | Ba Ria-VT

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ Competitive

  • Tay Ninh

HDBank

$ Competitive

  • Binh Phuoc | Dong Nai

HDBank

$ Competitive

  • Binh Phuoc | Dong Nai