About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (RM) - RB - MSB - 2B017

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 02/11/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 2 Years

Location

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 12 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ 6 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Nest By AIA

$ 17,6 Tr - 26,4 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Nationwide

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh