About us

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Employment Information

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân_Khu vực phía Nam

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 06/02/2021
Industry Customer Service , Banking , Finance / Investment

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Binh Phuoc | Dong Nai | Soc Trang

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Binh Phuoc | Dong Nai | Soc Trang

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Binh Phuoc | Dong Nai | Soc Trang

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Khanh Hoa | Lam Dong | DakLak

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • T. Thien Hue | Lam Dong | Khanh Hoa

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Dong Nai | Binh Duong | Kien Giang

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Dong Nai | Binh Duong | Kien Giang

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Binh Thuan | Binh Duong | Ba Ria-VT

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Dong Nai

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Binh Duong