About us

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Employment Information

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu vực Hồ Chí Minh (Quận 07, Nhà Bè)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Thai Nguyen

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Thai Nguyen | Ha Nam | Quang Ninh

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Quang Ninh | Bac Ninh | Thai Nguyen

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Thai Nguyen

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Over 7 Mil VND

  • Thai Nguyen

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Thai Nguyen | Ha Noi | Bac Ninh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ha Noi | Hai Phong | Thai Nguyen

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Bac Giang | Bac Ninh | Thai Nguyen

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi | Bac Ninh | Thai Nguyen

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Thai Nguyen