About us

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Employment Information

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu vực phía Bắc

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Customer Service , Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 5 Years

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Hai Phong

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi | Da Nang | Hai Phong

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Hai Phong | Ha Noi | Bac Ninh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi | Hai Phong

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Hai Phong | Quang Ninh

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Bac Ninh

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi | Da Nang

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi