About us

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Employment Information

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu vực Thái Nguyên

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Thai Nguyen

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Over 7 Mil VND

  • Thai Nguyen

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Thai Nguyen

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Thai Nguyen

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ Competitive

  • Thai Nguyen

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Thai Nguyen | Ha Nam | Quang Ninh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Thai Nguyen

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Bac Giang | Bac Ninh | Thai Nguyen

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Thai Nguyen

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Thai Nguyen | Ha Noi | Bac Ninh