About us

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Employment Information

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Miền Bắc

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ha Noi | Hai Phong | Nghe An

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Hai Phong | Quang Ninh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Nam | Quang Ninh | Thai Nguyen

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Thai Nguyen | Ha Nam | Quang Ninh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi | Thai Nguyen

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Over 7 Mil VND

  • Bac Ninh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi | Bac Ninh | Thai Nguyen

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi | Hai Phong

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi | Hai Phong | Da Nang

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Hai Phong