About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp - RB - MSB - 3F116

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 28/02/2023
Industry Sales / Business Development , Banking , Finance / Investment
Experience 2 - 3 Years

Location

Long An

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Can Tho | Long An

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Can Tho | Long An

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Can Tho | Long An | Tien Giang

CÔNG TY TNHH LOTTE F&G VIỆT NAM

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Long An

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ Competitive

  • Long An | Tien Giang | Kien Giang

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ Competitive

  • Long An | Kien Giang | Tien Giang

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Long An | Tien Giang | Hau Giang

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Can Tho | Tien Giang | Long An

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Khanh Hoa | Binh Dinh | Long An

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ Competitive

  • Long An | Kien Giang | Tien Giang