About us

Công Ty CP Phần Mềm MOR

Employment Information

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 15/04/2021
Industry Marketing , Consulting , Customer Service
Experience 1 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN LENDBIZ

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Thai Nguyen | Ha Noi | Bac Ninh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi | Hai Phong | Da Nang

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ 8 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi | Da Nang | Bac Ninh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi | Hai Phong

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Hai Phong

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh