About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

Chuyên viên quan hệ khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 1D202

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 28/02/2023
Industry Sales / Business Development , Banking , Finance / Investment
Experience 2 - 3 Years

Location

Binh Dinh

Kon Tum

DakLak

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Da Nang | Quang Nam | Binh Dinh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Binh Dinh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ 9 Mil - 16 Mil VND

  • Da Nang | Khanh Hoa | Binh Dinh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ 9 Mil - 16 Mil VND

  • Gia Lai | DakLak

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Thanh Hoa | Quang Ngai | Binh Dinh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Da Nang | Quang Ngai | DakLak

Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

  • Binh Dinh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Thanh Hoa | Quang Ngai | Binh Dinh

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Thanh Hoa | Binh Dinh | An Giang