language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ LAO ĐỘNG

HD Saison Finance Co., Ltd
Updated: 17/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Mục tiêu:

 • Là cầu nối giữa Công ty với Người lao động ("NLĐ") trong việc hỗ trợ các bên nắm rõ các thông tin quy định pháp luật nhằm tăng cường sự tuân thủ quy định Nội bộ, lắng nghe những vấn đề tồn tại của các bên nhằm đưa ra giải pháp Nhân sự cho sự cải tiến, phát triển và gắn kết của NLĐ với tổ chức.
 • Kiểm soát kết quả vi phạm Nội quy của NLĐ và hỗ trợ họ các giải pháp cải thiện.
 • Tham gia vào các chương trình, sự kiện có liên quan đến người lao động trong việc phát triển các chính sách phúc lợi, hoạt động đời sống tinh thần của NLĐ.

Trách nhiệm chính:

 • Tư vấn, giải thích chính sách, các vấn đề liên quan đến phạm vi công việc.
 • Tổ chức các sự kiện, hoạt động nhân sự.
 • Tư vấn cho các phòng ban các vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực & quan hệ lao động trong phạm vi công việc: Nhu cầu nguồn lực, đào tạo, kế thừa, phân tích mô tả công việc, quan hệ lao động,...
 • Tham gia và xử lý các vấn đề quan hệ lao động: xử lý kỷ luật lao động, khen thưởng, tham gia giải quyết mâu thuẫn nội bộ,...
 • Tổ chức, triển khai các hoạt động văn hóa doanh nghiệp, tạo sự gắn kết.
 • Triển khai khảo sát ý kiến nhân viên về môi trường làm việc,...
 • Xem xét các khiếu nại, kiến nghị, đóng góp từ các phòng ban và đề xuất các giải pháp để phát triển chính sách nhân sự toàn diện.
 • Cập nhật các quy định, chính sách, soạn thảo công văn, văn bản nhân sự.

Job Requirement

Bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nhân sự/ Luật.

Kinh nghiệm & kỹ năng:

 • Am hiểu Luật Lao động, Luật Kinh tế và các lĩnh vực có liên quan.
 • Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến Luật Lao động và quá trình áp dụng luật trong môi trường doanh nghiệp là lợi thế.
 • Nhiệt huyết, chính trực, tận tâm vì khách hàng.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Có tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật và tuân thủ cao.
 • Tư duy phân tích & giải quyết vấn đề.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 24 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

HD Saison Finance Co., Ltd

Company size: 3000-3500
Thành lập ngày 7 tháng 9 năm 2007, Công ty TNHH MTV Tài Chính Việt Société Générale (SGVF), tên ban đầu của HD SAISON, là công ty tài chính phi ngân hàng...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ LAO ĐỘNG

HD Saison Finance Co., Ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts