language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Chuyên viên Quản lý Chất lượng Dịch vụ - Hội sở Hà Nội

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Updated: 15/03/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Tham gia xây dựng hệ thống tiêu chuẩn Chất lượng dịch vụ.
 • Triển khai, giám sát, đánh giá việc thực hiện các Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ trên hệ thống.
 • Tham gia các chương trình/dự án cải tiến qui trình/chất lượng dịch vụ theo phân công.
 • Hỗ trợ và phối hợp thiết kế các ấn phẩm truyền thông, đào tạo về chất lượng dịch vụ

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cử nhân các chuyên ngành kinh tế
 • Ưu tiên ứng viên từng công tác trong lĩnh vực giao dịch tại quầy, quản lý và giám sát chất lượng dịch vụ tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt
 • Có khả năng sử powerpoint hoặc thiết kế đồ họa/
 • Có kỹ năng làm dự án

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp...Detail

Similar jobs

Chuyên viên Quản lý Chất lượng Dịch vụ - Hội sở Hà Nội

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts