Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên quản lý chất lượng xây dựng

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam
Updated: 07/12/2018

Employment Information

Benefits

  • Laptop
  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Seniority Allowance
  • Annual Leave

Job Description

- Tham gia soạn thảo hoàn thiện các văn bản, quy trình, quy định, thủ tục, hướng dẫn liên quan đến công tác quản lý hệ thống QLCL

- Lập và quản lý kế hoạch xây dựng công trình: các dự án do đơn vị thành viên thi công, dự án do nhà thầu ngoài đảm nhận,

- Lập và quản lý công tác kiểm soát chất lượng xây dựng QAQC toàn dự án

- Thực hiện kiểm tra hồ sơ nghiệm thu vật tư đầu vào tại dự án

-Thực hiện kiểm tra các hồ sơ QAQC

- Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều chinh hoặc kiến nghị yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh

-Thường xuyên kiểm soát ngoài công trường nhằm phát hiện, sửa chữa những lỗi sai và có những cải tiến phù hợp

- Kiểm tra, giám sát quá trình thi công theo các biện pháp, kỹ thuật đã được phê duyệt và kịp thời phát hiện, sửa chữa kịp thời

- Góp ý lựa chọn các phương án kiểm soát hiệu quả rủi ro về kỹ thuật rong thi công

- Tham gia kiểm tra hồ sơ biện pháp thi công, thuyết minh tính toán, báo cáo thẩm tra bản vẽ biện pháp thi công, tình trạng phê duyệt

- Tham gia phối hợp xử lý kịp thời các sự cố về kỹ thuật, biện pháp thi công nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng

Job Requirement

- TNĐH hoặc trên ĐH chuyên ngành xây dựng DD&CN

- Trung thực, chịu khó

- Đã có kinh nghiệm 5 năm làm kỹ sư QAQC

- Tiếng anh giao tiếp

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam

www.ctgroupvietnam.com
Tập đoàn C.T Group được biết đến như biểu tượng của một cộng đồng trẻ trung, năng động và đa dạng. Được thành lập từ năm 1992, với một bước dài giữa hai...Detail

Similar jobs

Chuyên viên quản lý chất lượng xây dựng

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts