language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Quản lý Chất lượng

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Xi Măng
Updated: 25/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Tham gia đóng góp hoặc trực tiếp thực hiện Xây dựng, ban hành các Tiêu chuẩn; Quy trình, Quy định có liên quan đến Chất lượng dịch vụ và theo theo cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015

2. Triển khai các hoạt động nhằm Giám sát việc tuân thủ các Quy định, tiêu chuẩn liên quan đến Chất lượng dịch vụ và yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động sau:

+ Nghe và đánh giá chất lượng cuộc gọi của các Trung tâm Dịch vụ khách hàng, Trung tâm Thẩm định, Trung tâm Thu hồi nợ. Đồng thời phối hợp đưa ra phương án khắc phục nâng cao chất lượng cuộc gọi.

+ Phối hợp triển khai các hoạt động khảo sát, lấy ý kiến khách hàng qua các kênh trực tiếp hoặc gián tiếp (điện thoại, email, website ...)

+ Theo dõi các phàn nàn của khách hàng về Chất lượng dịch vụ

3. Triển khai các hoạt động Nâng cao chất lượng dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn:

+ Tổ chức các chương trình đào tạo liên quan đến chất lượng dịch vụ cho CBNV có liên quan.

+ Khảo sát chất lượng dịch vụ tại các Công ty Tài chính/ Ngân hàng khác nhằm so sánh, học hỏi các điểm tốt và áp dụng tại VietCredit.

+ Tìm tòi, phát hiện, ứng dụng các tiêu chuẩn mới về chất lượng dịch vụ khách hàng vào công ty.

+ Triển khai các chương trình thi đua nội bộ nhằm khuyến khích/ thúc đẩy nâng cao CLDV.

+ Thực hiện các bản tin truyền thông nhằm hỗ trợ công tác nâng cao chất lượng dịch vụ.

4. Thực hiện kiểm tra hồ sơ tín dụng theo các quy định nội bộ được công ty ban hành.

5. Phát hiện các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình Quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ khách hàng.

6. Phối hợp với các Đơn vị để khắc phục các vấn đề, khó khăn liên quan đến chất lượng dịch vụ.

7. Định kỳ báo cáo cho Cấp quản lý về tình hình chất lượng dịch vụ và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

8. Duy trì và cải tiến Hệ thống ISO 9001:2015 trong Công ty. Đảm bảo hệ thống ISO trong công ty hoạt động có hiệu lực và hiệu quả.

Lập và thực hiện kế hoạch kiểm soát, đánh giá định kỳ/đột xuất việc tuân thủ hệ thống ISO của các Đơn vị. Có kế hoạch theo dõi khắc phục các phát hiện đánh giá theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001.

9. Phối hợp thực hiện đánh giá chất lượng bởi bên thứ ba.

10. Cải tiến hệ thống văn bản ISO:

+ Theo dõi rà soát, cập nhật hệ thống văn bản định kỳ theo yêu cầu tiêu chuẩn

+ Rà soát, hỗ trợ hoàn chỉnh văn bản từ các đơn vị

11. Các công việc khác được giao bởi quản lý cấp trên.

Job Requirement

 • 1. Nam/Nữ (24 đến 32 tuổi) 

  2. Tốt nghiệp Đại Học, chuyên ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng; Kinh tế; QTKD; Quản lý chất lượng …

  3. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

  4. Có kinh nghiệm về quản lý chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng. Ưu tiên có hiểu biết về Quản lý trải nghiệm khách hàng

  5. Tư duy logic: có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề một cách logic.

  6. Sử dụng thành thạo các ứng dụng Office (Excel, Word, Powerpoint, Visio,…)

  7. Có khả năng sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông là một lợi thế.

  8. Kỹ năng giao tiếp tốt; có khả năng thuyết trình tốt đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả.

  9. Khả năng thiết lập các mối quan hệ nội bộ và bên ngoài trong lĩnh vực Tài chính-ngân hàng

  10. Khả năng quan sát & nhận định vấn đề, làm việc theo nhóm, chủ động trong công việc

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Xi Măng

http://vietcredit.com.vn/Company size: 1000-5000
Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt VietCredit, tiền thân là Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng (CFC), được thành lập vào năm 2008 với mục tiêu phát triển và...Detail

Similar jobs

Chuyên viên Quản lý Chất lượng

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Xi Măng

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts