language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Quản lý danh mục nợ

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 18/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Xây dựng quy trình bàn giao nợ xấu với các đơn vị được MB lựa chọn, hướng dẫn triển khai quy định pháp luật, NHNN về quản lý và thu hồi nợ xấu

- Quản lý danh mục nợ xấu, nợ có vấn đề, giám sát công tác thu hồi nợ (bao gồm Chi nhánh, Công ty MBAMC và đơn vị thu hồi nợ được MB lựa chọn) thuộc phạm vi được phân công

- Triển khai xây dựng, vận hành các công cụ quản lý, thu hồi nợ xấu

- Thực hiện thẩm định, trình phê duyệt các phương án xử lý, thu hồi nợ theo đề xuất của Chi nhánh/Đơn vị thu hồi nợ được MB lựa chọn

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của MB về kết quả thu hồi nợ xấu, đề xuất kế hoạch, phương án hành động thích hợp

- Tham gia với vai trò thư ký Hội đồng xử lý rủi ro liên quan đến quản lý, thu hồi nợ xấu

Job Requirement

- Đại học chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng

- Ngoại ngữ: Toeic 450 hoặc chứng chỉ tương đương

- Hiểu biết về nghiệp vụ tín dụng và thu hồi nợ 

- Hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động Ngân hàng

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh...Detail
Job tags / Skills: Debt collector

Similar jobs

Chuyên viên Quản lý danh mục nợ

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts