language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Quản Lý Dự Án Đầu Tư

Ocean Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương
Updated: 19/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Vai trò: Trực tiếp thực hiện quản lý vốn đầu tư, đảm bảo tuân thủ quy định của OceanBank và pháp luật, hướng tới sự chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh

Nhiệm vụ chính:

1. Triển khai thực hiện quản lý vốn đầu tư tại OceanBank:
- Tham mưu cho Phó trưởng phòng/ Trưởng phòng về quản lý vốn đầu tư tại OceanBank;
- Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp thông tin, diễn biến thị trường vốn đầu tư nhằm tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào doanh nghiệp, lĩnh vực, ngành nghề phù hợp;
- Xây dựng danh mục đầu tư hằng năm và thực hiện quản lý, đầu tư chứng khoán theo quy định của OceanBank và pháp luật;
- Lập, xây dựng phương án đầu tư, phương thức hợp tác đầu tư với đối tác;
- Đánh giá, phân tích hiệu quả dự án góp vốn đầu tư;
- Thực hiện các thủ tục đầu tư theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền; mua, bán, chuyển nhượng phần vốn góp của OceanBank tại doanh nghiệp: soạn thảo tờ trình, đàm phán
hợp đồng, các văn bản liên quan đến góp vốn vào doanh nghiệp và hợp đồng, các văn bản liên quan đến đầu tư;
- Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan bán chéo sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp;
- Tham gia công tác quản trị, điều hành tại các doanh nghiệp góp vốn, công ty con, công ty liên kết;
- Thực hiện theo dõi, tổng hợp, báo cáo, doanh thu lợi nhuận lãi, lỗ các khoản đầu tư mình theo dõi quản lý, tình hình chi trả cổ tức của doanh nghiệp góp vốn;
- Xử lý các công văn phiếu ý kiến liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp góp vốn;
- Thực hiện phân loại nợ, trích lập, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đầu tư; đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án quản lý và xử lý nợ; trực tiếp
thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, các biện pháp trong việc quản lý và thu hồi nợ theo quy định của OceanBank và pháp luật;
- Quản lý hồ sơ, chứng từ, tài liệu phát sinh tại Phòng, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê theo quy định của OceanBank và pháp luật.
- Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc cho các đơn vị trong toàn hệ thống về nghiệp vụ quản lý vốn đầu tư.
2. Xây dựng, trình ban hành các văn bản nội bộ và hướng dẫn nghiệp vụ trong quản lý vốn đầu tư.

3. Hợp tác thân thiện, hiệu quả với các đơn vị, cá nhân trong toàn hệ thống vì mục tiêu chung của OceanBank và chất lượng dịch vụ khách hàng.
4. Chịu trách nhiệm trước Trưởng/Phó trưởng phòng, các cấp lãnh đạo và pháp luật về kết quả công việc được giao.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của OceanBank nhằm hoàn thành mục tiêu chung của Đơn vị

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế đầu tư, tài chính ngân hàng, hoặc
quản trị kinh doanh
- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư tại các ngân hàng thương mại/tổ chức tín dụng
- Tiếng Anh và tin học văn phòng: Thành thạo
-Am hiểu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, đầu tư tài chính,
quản lý vốn đầu tư
- Hiểu biết chuyên sâu về pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng,
quản lý vốn đầu tư
- Kỹ năng:
+) Thực hiện tốt công việc
+) Giao tiếp tốt, tạo được sự tin tưởng trong các mối quan hệ
+) Làm việc nhóm một cách tích cực và hiệu quả
+) Có khả năng đề xuất sáng kiến cải tiến công việc
+) Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ocean Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương

http://oceanbank.vn/
Ocean Bank được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1993. Năm 2007, ngân hàng được chuyển đổi theo mô hình Ngân hàng thương mại cổ phần. Đến nay, Ocean...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Quản Lý Dự Án Đầu Tư

Ocean Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts