Chuyên viên Quản lý dữ liệu và báo cáo, Phòng ALM, Khối TCKT

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Chuyên viên Quản lý dữ liệu và báo cáo, Phòng ALM, Khối TCKT

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Industry

Banking

Salary

$ Competitive

 • Experience

  2 - 3 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  19/06/2020

Location

Ha Noi

Job Description

1.Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc như sau:

•Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế, ảnh hưởng của các chính sách của Chính phủ, NHNN đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng;

•Cập nhật cơ sở dữ liệu lãi suất thị trường và các đối thủ cạnh tranh;

•Đôn đốc các Khối về việc thực hiện các báo cáo định kỳ theo Quy chế hoạt động của Hội đồng ALCO.

•Tổng hợp dữ liệu Bảng cân đối kế toán phục vụ công tác phân tích, tổng hợp các báo cáo phục vụ cuộc họp HĐ ALCO.

•Thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ Hội đồng ALCO theo quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng ALCO tại từng thời kỳ:

oNhận hồ sơ, xin ý kiến HĐ ALCO, soạn thảo BB và Quyết định liên quan.

oSoạn thảo BB họp THYK và BB họp.

2. Thực hiện các công việc khác do Trưởng/Phó phòng/Trưởng BP phân công

Job Requirement

•Tốt nghiệp ĐH hệ chính quy các trường thuộc Khối kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán

•Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nguồn vốn/tài chính tại một định chế tài chính

•Ưu tiên tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nguồn vốn/tài chính tại một định chế tài chính hàng đầu

•Hiểu biết rõ về Báo cáo tài chính và Bảng cân đối kế toán Ngân hàng

Kỹ năng xử lý dữ liệu tốt

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

 • Ha Noi
Feedback