language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

https://tuyendung.vpbank.com.vn/

Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên... Detail

Chuyên Viên Quản Lý Hiệu Quả Quy Trình - Hà Nội

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Tổ chức triển khai xây dựng, kiểm soát tuân thủ và cải tiến Cam kết chất lượng (SLA s) của các Đơn vị bao gồm:
- Hỗ trợ các Đơn vị xây dựng cam kết chất lượng (SLAs);
- Kiểm soát tuân thủ SLAs của các Đơn vị;
- Tổng hợp kết quả SLAs báo cáo cấp có thẩm quyền và cung cấp dữ liệu phục vụ việc đánh giá hoàn thành công việc của các Đơn vị khi có yêu cầu;
- Đề xuất điều chỉnh, cải tiến cam kết SLAs của các Đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Thiết kế và tổ chức đo lường mức độ hài lòng của khách hàng nội bộ để cung cấp mức độ hoàn thành chỉ số hài lòng nội bộ trong KPIs của các Đơn vị có chức năng hỗ trợ kinh doanh trong toàn Ngân hàng, thu thập các đề xuất/kiến nghị để chuyển Đơn vị liên quan cải tiến chính sách/quy trình, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy nhanh thời gian xử lý nghiệp vụ

- Tổ chức triển khai, hỗ trợ các đơn vị trong Khối xây dựng, trực tiếp đo lường hoặc trích xuất dữ liệu từ hệ thống của các chỉ tiêu thể hiện hiệu lực và hiệu quả cho các quy trình (APT, TAT,…).

- Tổ chức triển khai, thu thập dữ liệu, tính toán và rà soát định kỳ Đơn giá các dịch vụ nội bộ (Unit cost) của các Đơn vị trong Khối

- Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo biểu diễn bằng biểu đồ (Dashboard) của DVKH và báo cáo kết quả về DVKH tại Chi nhánh hàng tháng đối với các kênh tiếp xúc khách hàng.

-Vận dụng quản trị vận hành theo Năng suất (Productivity), Đơn giá (Unit cost), Hiệu suất (Capacity), FTE... trong việc kiểm soát năng lực vận hành quy trình nhằm hỗ trợ Ban Lãnh đạo trong việc sử dụng tối ưu nguồn lực, tăng năng suất lao động của các đơn vị trong Khối Vận hành

-Chịu trách nhiệm thu thập bằng chứng, kiểm tra và tính toán toàn bộ các dữ liệu định lượng trong bộ KPIs của các Phòng/Trung tâm trực thuộc Khối Vận hành (KPIs của các Lãnh đạo Phòng/Trung tâm thuộc Khối) nhằm hỗ trợ Giám đốc Khối trong việc đánh giá hiệu quả làm việc của các Phòng/Trung tâm thuộc Khối theo định kỳ đánh giá KPIs của Ngân hàng

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng Quản lý Hiệu quả Quy trình, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Kiểm soát Quy trình Kinh doanh

Job Requirement

Trình độ đào tạo:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị chất lượng, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng.

Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Quản lý chất lượng, Quản lý quy trình, Phân tích/Quản trị dữ liệu. 

Yêu cầu khác:

- Trình độ tin học: Cấp độ B
Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Cấp độ C hoặc tương đương.

-Khả năng tư duy logic, sáng tạo, phân tích, tổng hợp tốt.

- Kỹ năng, giao tiếp đàm phán, thuyết phục tốt

- Kỹ năng kiểm soát, đánh giá nội bộ

- Khả năng nắm bắt công việc nhanh, chủ động, tinh thân trách nhiệm cao trong công việc

- Khả năng làm việc độc lập, phối hợp làm việc làm theo nhóm.

-Kỹ năng sử dụng word, excel thành thạo

Chuyên Viên Quản Lý Hiệu Quả Quy Trình - Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts