language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Chuyên Viên Quản Lý Hợp Đồng Thiết Kế

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Updated: 22/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. NHIỆM VỤ CHÍNH:
 1. Soạn thảo các văn bản Thoả thuận, Hợp đồng và Phụ lục HĐ theo hướng dẫn của GĐ Kiểm soát Chi phí & Hợp đồng.
 2. Tổ chức tập hợp các hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của các văn bản thoả thuận, hợp đồng và phụ lục để thành lập bộ hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh.
 3. Quản lý, theo dõi và vận hành các Thoả thuận, Hợp đồng và Phụ lục HĐ theo đúng phạm vi công việc và thời gian hiệu lực văn bản.
 4. Tham gia đàm phán với các đối tác và các bên liên quan trong việc thương thảo lập các thoả thuận, hợp đồng và phụ lục.
 5. Thưc hiện quyết toán và thanh lý các các Thoả thuận, Hợp đồng và Phụ lục HĐ theo yêu cầu của công việc và các bên có liên quan.
 6. Báo cáo tình trạng thực hiện Thoả thuận, Hợp đồng và Phụ lục HĐ cho GĐ Kiểm soát Chi phí & Hợp đồng.
 7. Tổ chức lưu trữ và lưu chuyển hồ sơ các văn bản Thoả thuận, Hợp đồng và Phụ lục HĐ.

Job Requirement

Yêu cầu:

 • Ít nhất 05 năm kinh nghiệm soan thảo Thoả thuận, Hợp đồng và Phụ lục HĐ chuyên ngành xây dựng.
 • Có kiến thức tổng quát về kỹ thuật xây dựng nhà, chung cư, hạ tầng.
 • Có kiến thức tổng quát về kế toán, tài chánh, ngân hàng.
 • Có kiến thức về tổng quát về luật.

 Năng lực cá nhân:

 • Kiên nhẫn, kỹ lưỡng, cẩn thận, chăm chỉ
 • Chịu được áp lực thời gian.
 • Tinh thần hợp tác đội nhóm cao.

Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm

 1. Trình độ chuyên môn/Bằng cấp: Kinh tế, Kế toán, Quản lý hợp đồng
 2. Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 5 năm
 3. Kiến thức chuyên môn: Kinh tế, Kế toán, Quản lý hợp đồng, Luật.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

www.namlongvn.comCompany size: 100-499
Nam Long là một Công ty gần 25 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản với 3 dòng sản phẩm chính: Ehome, Flora và Valora. Tổng tài sản hiện tại của NLG hơn...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Quản Lý Hợp Đồng Thiết Kế

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts