About us

BRG Group

Employment Information

Chuyên Viên Quản Lý Hợp Đồng Xây Dựng

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ Competitive
Deadline to apply 07/02/2021
Industry Civil / Construction
Experience 5 - 10 Years

Location

Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ Thăng Long

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TNT VÀ CÁC CỘNG SỰ

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Thủy

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bách Việt

$ 30 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi