language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Chuyên viên Quản lý khách hàng - Phòng Kinh doanh - Trung tâm Công nghệ tài chính

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Updated: 18/10/2019

Employment Information

Job Description

Nhiệm vụ kinh doanh

•Phối hợp với các bộ phận liên quan lên kế hoạch triển khai chương trình kinh doanh , chăm sóc khách.

•Theo dõi, phân tích , báo cáo, hiệu quả triển khai chương trình

•Quản lý mạng lưới điểm bán, đại lý, đảm bảo hiệu quả hoạt động, tăng trưởng doanh số bán và thương hiệu PVcomBank

•Tìm hiểu và tiếp nhận nhu cầu của khách hàng, tư vấn khách hàng lựa chọn sử dụng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.

•Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

•Xây dựng chương trình CSKH sau bán.

Nhân sự, công việc, quan hệ nội bộ

•Nhận phân công công việc của lãnh đạo có thẩm quyền, lập kế hoạch công việc chi tiết và báo cáo tiến độ, kết quả công việc cho lãnh đạo

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Trung tâm PFT

Job Requirement

Yêu cầu đào tạo

•Cử nhân đại học chính quy về Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.

Kinh nghiệm

•Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm  tại vị trí tương đương.

Các kỹ năng bổ trơ/ kỹ năng mềm đề phục vụ công việc

•Kỹ năng giao tiếp và tương tác xuất sắc.

•Có kiến thức tốt  và nhạy bén về sản phẩm dịch vụ tài chính/ thanh toán điện tử.

•Có khả năng làm việc băng tiếng Anh

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp...Detail

Similar jobs

Chuyên viên Quản lý khách hàng - Phòng Kinh doanh - Trung tâm Công nghệ tài chính

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts