language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng - Phòng QLKH Cá Nhân Miền Bắc/Đông Nam Bộ/Tây Nam Bộ - Khối Quản Lý Và Tái Cấu Trúc Tài Sản

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Updated: 01/10/2019

Employment Information

Job Description

 • Chịu trách nhiệm lập kế hoạch cá nhân/nhóm theo phân công của lãnh đạo. Báo cáo định kỳ và kịp thời báo cáo các trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện công việc;
 • Xây dựng phương án và trực tiếp thu hồi, cơ cấu, tái cấu trúc các khoản nợ xấu, khoản đầu tư, tài sản khác trong phạm vi được giao;
 • Thực hiện quản lý danh mục khách hàng thuộc phạm vi của đơn vị được phân công. Phối hợp với các đơn vị khác trong việc thực hiện các biện pháp xử lý nợ;
 • Triển khai các chương trình giúp tăng tỉ lệ nợ được thu hồi trong danh mục các khoản vay quá hạn của Ngân hàng;
 • Tuân thủ các quy định về rủi ro hoạt động được đề cập trong các chính sách và hướng dẫn của Ngân hàng
 • Đề xuất ý kiến/nhận xét với các dự thảo thay đổi trong chính sách;
 • Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của lãnh đạo.

Job Requirement

 • Có bằng chính quy hệ Đại học/cử nhân các chuyên ngành  như: Luật, an ninh, tài chính, ngân hàng, kinh tế;
 • Am hiểu về xử lý tín dụng, bao gồm lựa chọn xử lý nợ đa dạng, áp dụng pháp luật;
 • Cần có các kỹ năng: giao tiếp đàm phán tốt, kỹ năng phân tích và giải quyết tình huống, thành thạo tin học văn phòng;
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thuộc một trong các lĩnh vực liên quan như: pháp chế, quản trị rủi ro, tín dụng, đầu tư, xử lý nợ, quản lý tín dụng, thẩm định, định giá…; hoặc có kinh nghiệm tại các tổ chức hành nghề luật sư, mua bán nợ, công an.
 • Đạo đức nghề nghiệp tốt.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng - Phòng QLKH Cá Nhân Miền Bắc/Đông Nam Bộ/Tây Nam Bộ - Khối Quản Lý Và Tái Cấu Trúc Tài Sản

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts