language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng, Phòng QLKH Phi Tín Dụng - Khối QL&TCTTS

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Updated: 01/10/2019

Employment Information

Job Description

Thực hiện quản lý danh mục các khoản phi tín dụng thuộc phạm vi được phân công

• Xây dựng phương án cơ cấu thu hồi, chuyển nhượng các khoản thuộc danh mục được phân công

• Tham mưu cho lãnh đạo, đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ khi có yêu cầu của lãnh đạo

• Thực hiện báo cáo các cơ quan chức năng khi được yêu cầu.

Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của lãnh đạo.

• Cấp báo cáo: Trưởng/phó phòng

• Cấp quản lý trực tiếp: Trưởng/phó phòng

• Phạm vi công việc: Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng/phó phòng giao

Job Requirement

•       Ưu tiên: Nam

•       Đào tạo: Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành Ngân hàng, tài chính, kế toán, luật. 

•       Kiến thức: các quy định của Pháp luật, của PVcomBank về nghiệp vụ ngân hàng

•       Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đầu tư.

•       Kỹ năng: đánh giá, phân tích tổng hợp và báo cáo; giao tiếp, thuyết phục;

•       Khách quan, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng, Phòng QLKH Phi Tín Dụng - Khối QL&TCTTS

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts