language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Quản Lý Kinh Doanh – Phòng Phát Triển Sản Phẩm Và Quản Lý Kinh Doanh

Ocean Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương
Updated: 20/02/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

VAI TRÒ

Tham mưu, đề xuất ý tưởng và thực hiện công tác quản lý kinh doanh KHDN trên toàn hệ thống, kịp thời đưa ra những cảnh báo về tình hình hoạt động kinh doanh KHDN, đảm bảo tuân thủ quy định của OceanBank và pháp luật, hướng tới sự chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Thực hiện công tác quản lý kinh doanh KHDN trên toàn hệ thống OceanBank:

- Xây dựng kế hoạch về quản lý kinh doanh KHDN trên toàn hệ thống, đảm bảo luôn theo sát chiến lược/ kế hoạch phát triển kinh doanh KHDN của OceanBank;

- Đầu mối tổng hợp, quản lý và giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của các ĐVKD thuộc phạm vi quản lý ngành dọc của Khối KHDN trên toàn hệ thống;

- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu suất kinh doanh của cá nhân/ ĐVKD thuộc phạm vi quản lý ngành dọc của Khối KHDN trong toàn hệ thống;

- Thực hiện công tác quản lý số liệu kinh doanh KHDN trên toàn hệ thống (tổng hợp, thống kê, báo cáo số liệu kinh doanh, số liệu về nợ nhóm 1, hiệu suất của từng cá nhân/ ĐVKD/ phân khúc khách hàng mục tiêu/ sản phẩm, dịch vụ, …); kịp thời đưa ra cảnh báo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của các đơn vị;

- Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh KHDN theo phân khúc khách hàng mục tiêu, theo sản phẩm/ dịch vụ, theo ĐVKD/ cá nhân thuộc phạm vi quản lý ngành dọc của Khối KHDN trên toàn hệ thống và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh KHDN;

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của OceanBank và pháp luật và/ hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền;

- Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc và hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý kinh doanh KHDN cho các ĐVKD trên toàn hệ thống.

2. Tham gia nghiên cứu, xây dựng, góp ý kiến và tổ chức thi hành các văn bản nghiệp vụ:

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng văn bản chính sách nội bộ về quản lý kinh doanh KHDN trên toàn hệ thống;

- Phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản nội bộ của OceanBank và bên ngoài hệ thống liên quan đến lĩnh vực công tác.

3. Hợp tác thân thiện, hiệu quả với các đơn vị, cá nhân trong toàn hệ thống vì mục tiêu chung của OceanBank và chất lượng dịch vụ khách hàng.

4. Chịu trách nhiệm trước Trưởng/Phó trưởng phòng, cấp có thẩm quyền và pháp luật về kết quả công việc được giao.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của các cấp quản lý và theo quy định của OceanBank nhằm hoàn thành mục tiêu chung của đơn vị.

Job Requirement

YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm làm việc trực tiếp ở vị trí chuyên viên quản lý kinh doanh/ quản trị số liệu KHDN hoặc tương đương.

- Tiếng Anh: Cơ bản; tin học văn phòng: Thành thạo.

YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG

- Am hiểu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý kinh doanh KHDN trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

- Hiểu biết pháp luật liên quan đến quản lý kinh doanh KHDN trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

- Kỹ năng:

+) Thực hiện công việc tốt

+) Giao tiếp tốt, tạo được sự tin tưởng trong các mối quan hệ.

+) Làm việc nhóm một cách tích cực và hiệu quả.

+) Đề xuất sáng kiến cải tiến công việc.

+) Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

GIÁ TRỊ NĂNG LỰC CỐT LÕI

 • Phục vụ Khách hàng
 • Chủ động
 • Làm việc nhóm
 • Linh hoạt
 • Trung thực và liêm chính
 • Liên tục học hỏi

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ocean Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương

http://oceanbank.vn/
Ocean Bank được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1993. Năm 2007, ngân hàng được chuyển đổi theo mô hình Ngân hàng thương mại cổ phần. Đến nay, Ocean...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Quản Lý Kinh Doanh – Phòng Phát Triển Sản Phẩm Và Quản Lý Kinh Doanh

Ocean Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Ocean Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương

Employment Information

Chuyên Viên Quản Lý Kinh Doanh – Phòng Phát Triển Sản Phẩm Và Quản Lý Kinh Doanh

Location