language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Chuyên viên Quản lý nợ, Phòng Cảnh báo và QLN, Khối KHCN

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Updated: 31/03/2020

Employment Information

  • Work location: Ha Noi

    Salary:

  • Industry: Banking

    Deadline to apply: 30/04/2020

  • Job level:

Job Description

Đánh giá phân loại rủi ro danh mục tín dụng tại Khối KHCN

•Rà soát, quản lý danh mục Khách hàng cho vay.

•Tư vấn cho Ban Lãnh đạo Khối điều chỉnh danh mục tín dụng phù hợp với từng thời kỳ.

2. Kiểm tra, giám sát các khoản tín dụng cá nhân

•Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các khoản tín dụng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

•Giám sát thường xuyên để phát hiện các khoản tín dụng bất thường, kiến nghị đối với ĐVKD và báo cáo Ban Lãnh đạo Khối để nhằm quản lý và nâng cao chất lượng nợ tại Khối KHCN.

•Phân luồng khoản vay sau giám sát nhằm đưa ra các biện pháp ứng xử phù hợp với khoản vay.

•Phối hợp với KTNB để đôn đốc, theo dõi ĐVKD báo cáo về tình hình khắc phục sau KTNB.

•Xây dựng tiêu chí xếp hạng Chi nhánh theo chất lượng tín dụng và thực hiện đánh giá định kỳ.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Job Requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên ngành tương đương.

Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm nghiệp vụ QTRR ngân hàng hoặc 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng.

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu, có kiến thức tốt về nghiệp vụ tín dụng và các VBPL liên quan đến nghiệp vụ tín dụng, tài chính.

Kỹ năng, phẩm chất:

üKỹ năng nhận biết & xây dựng giải pháp kiểm soát rủi ro tốt.

üKỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt

üKỹ năng phân tích tốt.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp...Detail

Similar jobs

Chuyên viên Quản lý nợ, Phòng Cảnh báo và QLN, Khối KHCN

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts