language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NỢ

HDBank
Updated: 01/04/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1.Chịu trách nhiệm nhắc nợ, đôn đốc nợ các hồ sơ chậm trả từ 30 ngày đến 90 ngày.

 1. Quản lý, theo dõi, cập nhật hồ sơ đôn đốc nợ, nhắc nợ đang phụ trách.
 2. Nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân phát sinh nợ quá hạn để có biện pháp đôn đốc cụ thể.
 3. Phối hợp với đơn vị cho vay theo sự phân công của Trưởng (Phó) Phòng Quản lý nợ/Giám đốc (Phó giám đốc) Trung tâm Xử lý nợ để nắm tình hình về khả năng, thiện chí trả nợ của khách hàng.
 4. Gọi điện cho khách hàng theo sự phân công của Trưởng (Phó) Phòng Quản lý nợ/Giám đốc (Phó giám đốc) Trung tâm Xử lý nợ, đánh giá khả năng trả nợ và thái độ hợp tác, thiện chí trả nợ.
 5. Hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn để nhanh chóng thu hồi khoản nợ quá hạn đối với các hồ sơ chậm trả từ 30 ngày đến 90 ngày trong thời gian sớm nhất.
 6. Phối hợp với ĐVKD làm việc với khách hàng tại cơ quan hoặc nhà khách hàng có phát sinh nợ quá hạn từ 30 ngày đến 90 ngày.
 7. Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất phương án xử lý, phân luồng hồ sơ nợ quá hạn từ 30 ngày đến 90 ngày.
 8. Thực hiện công tác giao nhận hồ sơ từ phòng Giám sát nợ và phòng Xử lý nợ.
 9. Thực hiện công tác báo cáo tình hình xử lý nợ của khu vực/phòng đang phụ trách.
 10. Báo cáo kịp thời cho Trưởng (Phó) Phòng Giám sát nợ/Giám đốc (Phó giám đốc) Trung tâm Xử lý nợ tình hình, diễn biến và kết quả đôn đốc nhắc nợ đối với từng khoản nợ mà mình phụ trách khi có yêu cầu.
 11. Thực hiện lưu trữ hồ sơ theo qui định.

Thực hiện các công việc khác theo qui định/theo phân công của cấp trên.

Job Requirement

Các yêu cầu về bằng cấp/chứng chỉ

1. Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành Luật, tài chính ngân hàng, kinh tế.

Yêu cầu về kinh nghiệm/kiến thức

 1. Kiến thức chuyên môn về Luật, tín dụng, ngân hàng.
 2. Hiểu biết đầy đủ về quy chế/ quy trình nghiệp vụ của TT.XLN, văn bản pháp lý của cơ quan nhà nước, văn bản nghiệp vụ của HDBank về Xử lý nợ và các nghệp vụ khác có liên quan

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

HDBank

www.hdbank.com.vnCompany size: Trên 6,000
HDBank là một trong những Ngân hàng TMCP đầu tiên của cả nước, được thành lập từ năm 1990. Trên nền tảng phát triển vững chắc, hiệu quả, an toàn,...Detail

People who applied to this job also applied to:

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NỢ

HDBank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts