language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Quản Lý Phần Xây Dựng

Công Ty CP Thương Mại và Đầu Tư Hồng Hà
Updated: 09/07/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Quản lý, kiểm soát hồ sơ thiết kế giai đoạn chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án.

- Quản lý,kiểm soát hồ sơ chất lượng dự án

- Quản lý,kiểm soát, lưu trữ các hồ sơ : Pháp lý dự án, thiết kế, chọn thầu và duyệt mẫu vật tư thiết bị.

- Kiểm tra hồ sơ thiết kế so với tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành, được chấp thuận và sự phù hợp trong công năng sử dụng.

- Lập , kiểm soát kế hoạch hoàn công từng giai đoạn, đảm bảo hoàn công được theo yêu cầu Cục giám định BXD

- Lập và kiểm soát các kế hoạch bao gồm: vật tư vào công trình, trình duyệt mẫu, duyệt shop, duyệt biện pháp thi công, thí nghiệm, thử nghiệm, thi công nghiệm thu hạng mục kết cấu, hoàn thiện.

- Chịu trách nhiệm kiểm soát chặt quy trình quản lý chất lượng phần kết cấu hoàn thiện. Kiểm tra và chịu trách nhiệm về các yêu cầu phê duyệt vật tư, thiết bị của nhà thầu.

- Tham gia và kiểm soát chặt quá trình thi công, nghiệm thu các nhà thầu phần kết cấu hoàn thiện.

- Tham gia hoặc được ủy quyền chủ trì các cuộc hợp giải quyết về mặt kỹ thuật phần kết cấu hoàn thiện với các bên liên quan, trình duyệt và đề xuất phương án phù hợp mọi vấn đề liên quan phần kết cấu hoàn thiện

- Các việc khác liên quan được Trưởng ban chỉ huy dự án giao.

- Đóng góp ý kiến cho Trưởng ban chỉ huy dự án về cơ cấu nhân sự của ban.

- Đề xuất ý kiến lên Trưởng ban chỉ huy dự án trong việc xây dựng quy trình quản lý chất lượng cho dự án hạng mục kết cấu, hoàn thiện.

Job Requirement

- Có khả năng hoạch định, kiểm tra và phân tích đánh giá.

- Nhận biết được vấn đề xảy ra, đề ra các giải pháp giải quyết hiệu quả

- Sáng tạo, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất giải pháp, sáng kiến nâng cao hiệu quả hoạt động của ban Điều hành dự án.

- Trình độ văn hóa: Đại học - Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Chứng chỉ giám sát cấp 1 hay cấp 2

- Trình độ vi tính: Project, Cad, tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành.

- Kinh nghiệm chuyên môn: Thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án.

- Kinh nghiệm làm việc : trên 10 năm

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 35 - 50
  • Gender: Male
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Thương Mại và Đầu Tư Hồng Hà

http://www.hitc.com.vn/Company size: Trên 100 nhân viên
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HỒNG HÀ là chủ đầu tư bất động sản lớn tại khu vực TP.HCM. Hiện nay, chúng tôi là chủ đầu tư chính...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Quản Lý Phần Xây Dựng

Công Ty CP Thương Mại và Đầu Tư Hồng Hà

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts