From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động - Ban Quản Lý Rủi Ro

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )
Updated: 12/09/2018

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: Banking

  Deadline to apply: 11/10/2018

 • Job level:

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Là chức danh có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cơ bản về một hoặc một số lĩnh vực/ mảng nghiệp vụ của Phòng; có trách nhiệm giúp việc, tổng hợp và tự triển khai thực hiện được 1 mảng công việc thuộc nhiệm vụ của Phòng có tính độc lập dưới sự hướng dẫn chung;
- Chủ động thiết lập kế hoạch công việc của bản thân, triển khai và thực hiện theo nhiệm vụ được giao dựa trên sự định hướng của cấp trên.
- Có khả năng phát hiện ra các vấn đề trong công việc và trình bày vấn đề với cấp trên đồng thời chỉ ra và cảnh báo được cho cấp trên những rủi ro hoặc kết quả có thể có.

Mục tiêu:
1. Có thể triển khai thực hiện được 1 trong các mảng/ lĩnh vực nghiệp vụ chính của phòng và/ hoặc phối hợp triển khai thực hiện các mảng/lĩnh vực nghiệp vụ dưới sự định hướng, giám sát của cấp trên;
2. Nắm vững các văn bản, quy định, quy trình, quy chế, các thông lệ quốc tế liên quan đến mảng nghiệp vụ được giao và có thể vận dụng tốt vào triển khai/ thực hiện công việc dựa trên những chỉ dẫn của cấp trên;
3. Hỗ trợ được cấp nhân viên, chuyên viên thực hiện được các công việc theo yêu cầu và có thể kiểm soát được về nghiệp vụ kết quả thực hiện công việc của cấp nhân viên, CV chuyên môn với những công việc tác nghiệp đơn giản.
Nhiệm vụ
1. Thực hiện, phối hợp thực hiện các công việc theo phân công, tối thiểu một trong các mảng nghiệp vụ sau:
+ Thực hiện xây dựng và triển khai quy trình ghi nhận, phân tích các sự kiện, tổn thất và giám sát tiến độ theo phân công;
+ Thực hiện xây dựng và triển khai chương trình tự đánh giá rủi ro và chốt kiểm soát (RCSA) theo phân công;
+ Thực hiện xây dựng và triển khai quy trình xác định , báo cáo, theo dõi và giám sát các chỉ số rủi ro chính (KRIs) theo phân công;
+ Thực hiện xây dựng và triển khai khung quản trị kinh doanh liên tục (BCM);
+ Phối hợp với Khối CNTT thực hiện xây dựng và triển khai quản trị rủi ro an ninh thông tin;
2.Tham gia nhận xét và đóng góp ý kiến trên phương diện quản lý rủi ro hoạt động cho các văn bản, quy định, quy trình, sản phẩm theo sự phân công của cấp trên và có thể kiểm soát được kết quả nhận xét, đóng góp ý kiến của cấp chuyên viên với các văn bản thuộc lĩnh vực/ nghiệp vụ đơn giản như: vận hành, kho quỹ, thẻ, tiết kiệm;
3. Thực hiện, phối hợp thực hiện xây dựng tài liệu, tham gia triển khai đào tạo về các chương trình đào tạo và truyền thông về rủi ro hoạt động hoặc an ninh thông tin theo sự hướng dẫn, phân công của cấp trên;
4. Soạn thảo các văn bản, công văn, quy trình, hướng dẫn đơn giản theo mẫu đã có sẵn;
5. Hỗ trợ được cấp nhân viên, CV triển khai công việc;
6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.
Mục tiêu:
1. Có thể triển khai thực hiện được 1 trong các mảng/ lĩnh vực nghiệp vụ chính của phòng và/ hoặc phối hợp triển khai thực hiện các mảng/lĩnh vực nghiệp vụ dưới sự định hướng, giám sát của cấp trên;
2. Nắm vững các văn bản, quy định, quy trình, quy chế liên quan đến mảng nghiệp vụ được giao và có thể vận dụng tốt vào triển khai/ thực hiện công việc dựa trên những chỉ dẫn của cấp trên;
3. Hỗ trợ được cấp nhân viên, chuyên viên thực hiện được các công việc theo yêu cầu và có thể kiểm soát được về nghiệp vụ kết quả thực hiện công việc của cấp CV, NV chuyên môn với những công việc tác nghiệp đơn gian;

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học ,chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng.

- Soạn thảo được các quy định/ quy trình/ hướng dẫn ở mức yêu cầu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cơ bản;
'- Có khả năng diễn đạt vấn đề rõ ràng, mạch lạc
- Có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và quản lý thời gian hoàn thành công việc trong thời gian giới hạn (deadline)
- Có khả năng phối hợp tốt với các thành viên trong nhóm.
- Có khả năng thuyết trình, thuyết phục để bảo vệ kết quả và giải quyết công việc được giao 

- Có khả năng nghe, nói, đọc viết Tiếng Anh để phục vụ công việc (Ưu tiên ứng viên có IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương hoặc có bằng đại học/ thạc sỹ nước ngoài)

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng;
- Sử dụng Excel, powerpoint tốt

- Ưu tiên ứng viên biết 1 trong ngôn ngữ lập trình, xử lý dữ liệu.

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng (tùy thuộc vào thời điểm và tính chất công việc mà yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng, IT, Kế toán, Thanh toán quốc tế).

- Độ tuổi dưới 35 (đối với tuyển  mới)

- Chủ động trong công việc
- Có trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc
- Sẵn sàng làm ngoài giờ, thêm giờ
- Có khả năng quản lý tiến độ công việc của cá nhân trong các điều kiện áp lực cao

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động - Ban Quản Lý Rủi Ro

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts