language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

http://ttcsugar.com.vn/

Kế thừa và phát huy thương hiệu Đường Biên Hòa danh tiếng 50 năm qua, Thành Thành Công - Biên Hòa là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành mía đường Việt Nam và là đại diện cho ngành nông nghiệp tại... Detail

Chuyên viên Quản lý rủi ro (Risk Controller)

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Tham gia xây dựng và vận hành hệ thống quản trị rủi ro

- Quản lý rủi ro hệ thống chính sách và văn bản nội bộ

- Hỗ trợ tổng hợp nhất Phiếu đánh giá rủi ro và cập nhật Hồ sơ rủi ro Tổng công ty và các đơn vị thành viên

- Giám sát tính hiệu quả và đầy đủ của các chốt kiểm soát rủi ro hiện hành tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên

- Kiểm tra đánh giá: Điều chỉnh, khắc phục sai phạm rủi ro trong từng bộ phận, phòng ban và các công ty thành viên

- Hỗ trợ Xây dựng danh mục rủi ro (Risk profile), kịch bản rủi ro (Risk Scenario) và các phương thức kiểm soát rủi ro hoạt động

- Phân tích, dự báo và cảnh báo rủi ro: Xác định các nguồn rủi ro trọng yếu và thiết lập chốt kiểm soát rủi ro; Tổng hợp, phân tích và dự báo xu thế rủi ro, thực hiện các báo cáo Quản lý rủi ro Hoạt động

Job Requirement

- Trình độ học vấn Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp nghề

- Chuyên ngành đào tạo Kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng, bách khoa, công nghệ thực phẩm, nông nghiệp

- Kiến thức liên quan- Tài chính, kế toán, thuế, luật - chính sách
- Kiến thức cơ bản về sản xuất, nông nghiệp, thương mại, logistic, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm…

- Kiến thức pháp luật: Toàn bộ các văn bản khung pháp luật liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm

More Information

 • Experience: 1 - 2 Years

Chuyên viên Quản lý rủi ro (Risk Controller)

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

Employment Information

Chuyên viên Quản lý rủi ro (Risk Controller)

Location