language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình
Updated: 12/03/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Nhận diện và cảnh báo kịp thời rủi ro thị trường;

- Đề xuất các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro;

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các công việc được giao. Báo cáo tiến trình và hiệu quả công việc theo định kỳ hoặc đột xuất nhằm đảm bảo tiến độ công việc và chất lượng.

- Đo lường hiệu quả của việc triển khai các kế hoạch, điều chỉnh và thực thi các hành động để nâng cao hiệu quả công việc;

- Đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời, minh bạch và thống nhất của các chính sách, qui trình, qui định và hệ thống liên quan đến hoạt động của Phòng được triển khai.

Job Requirement

-          Có kiến thức về tài chính – ngân hàng,

-          Am hiểu kế toán, báo cáo tài chính,

-          Thông thạo MS Excel, VBA.

-          Có thể đọc hiểu tiếng Anh.

-          Có kinh nghiệm xây dựng và thực hiện các mẫu báo cáo.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 22 - 35
  • Job type : Permanent

Company Overview

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

www.abbank.vnCompany size: 1000 - 4999
ABBANK được thành lập vào năm 1993, đến nay sau hơn 25 năm phát triển, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được đánh giá là một trong những ngân hàng có sự...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts