About us

Công ty CP Hạ tầng Viễn Thông CMC - CMC Telecom

Employment Information

Chuyên viên Quản lý Sản phẩm Viễn thông

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 700 - 1.000 USD
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Telecommunications , IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 2 - 5 Years

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH FPT Trading

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ELITE LIVING GLOBAL

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 20 Tr - 50 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 20 Tr - 50 Tr VND

 • Ha Noi