About us

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

Employment Information

Chuyên Viên Quản Lý Sàn Thương Mại Điện Tử

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 27/07/2020
Industry Marketing , Online Marketing , Advertising / PR / Communications
Experience 2 Years

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghệ Vela

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghệ Vela

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Digital Novaon

$ 6 Tr - 11 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Avina Logistics

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Digital Novaon

$ 6 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghệ Vela

$ 25 Tr - 50 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại Tân Hải Minh

$ 25 Tr - 35 Tr VND

  • Ha Noi