language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Quản Lý Siêu Dữ Liệu (Metadata) - Khối Tài Chính Kế Toán

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 27/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tham gia thảo luận với chủ sở hữu dữ liệu nghiệp vụ để xác định, xử lý và phân loại dữ liệu
 • Làm việc cùng với các bên liên quan, phát triển các giải pháp để hệ thống hóa việc thu thập và duy trì siêu dữ liệu
 • Hỗ trợ người quản lý dữ liệu phát triển các luồng dữ liệu và xem xét các luồng dữ liệu theo định kỳ
 • Xác định mối liên kết và quản lý siêu dữ liệu kỹ thuật và nghiệp vụ
 • Làm theo các quy trình đã được thiết lập để đảm bảo nội dung định nghĩa dữ liệu rõ ràng, chính xác và tuân theo các tiêu chuẩn được xác định.

Job Requirement

 • Có bằng cử nhân trong các lĩnh vực ứng dụng như Kinh doanh, Tài chính, Thống kê, Marketing hoặc MIS, hoặc tương đương
 • Kiến thức và kỹ năng thực tế về thiết kế và truy vấn cơ sở dữ liệu (SQL, Oracle Db)
 • Hơn 2 năm kinh nghiệm về Quản lý dữ liêu, Quản lý siêu dữ liệu, v.v. Có kinh nghiệm làm việc trên các công cụ Siêu dữ liệu là một lợi thế (VD: Informatica MetaData Manager, Analyst, Axon,...)
 • Có kỹ năng quản lý dự án, kỹ năng giao tiếp tốt

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Chuyên Viên Quản Lý Siêu Dữ Liệu (Metadata) - Khối Tài Chính Kế Toán

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts