language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Quản Lý Thẩm Định Đầu Tư

FE CREDIT
Updated: 23/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Chủ động làm việc chặt chẽ với các nhà đầu tư tiềm năng trong việc cung cấp thông tin và báo cáo liên quan.

Actively and closely work with potential investors in providing related information and reports.

 • Hỗ trợ xây dựng và phát triển chiến lược về quan hệ nhà đầu tư, bao gồm kế hoạch thực hiện; định kỳ cung cấp báo cáo/ cập nhật tình hình về các hoạt động quan hệ của nhà đầu tư cho ban giám đốc

Support in building and developing strategy on investor’s relations, including implementation plans; periodically provide reports/status updates on investors’ relations activities to BOM

 • Làm việc với các bên liên quan để thu thập và chuẩn bị tài liệu đầy đủ cho các Hoạt động nhà đầu tư trong FE Credit.

Work with related stakeholders to collect and prepare strong materials for investors’ activities in FE Credit

 • Các công việc khác được giao bởi Tổng Giám Đốc hoặc quản lý trực tiếp, quản lý trực tiếp cấp trên

Other tasks assigned by CEO, direct manager or upper direct managers

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc Sĩ chuyên ngành Kinh Tế/ Tài Chính/Ngân Hàng hoặc Đầu tư

Bachelor or an Master in Economics/Finance/Banking or Investment majors

 • Có chứng chỉ CFA, ACCA hoặc các bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến đầu tư là một lợi thế

CFA, ACCA or any degrees related to investment are preferable

 • 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan.

01 - 02 years work experience in related fields.

 • Kiến thức tốt về tài chính/ngân hàng và hiểu biết tốt về vận hành kinh doanh và sản phầm/dịch vụ của lĩnh vực tài chính ngân hàng/ tài chính tiêu dùng
 • Kiến thức sâu rộng về phân tích tài chính
 • Kỹ năng giao tiếp tốt (bao gồm cả giao tiếp tiếng Anh)
 • Khả năng kết nối, thiết lập mối quan hệ
 • Kỹ năng lập kế hoạch & tổ chức
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt
 • Kỹ năng thương lượng, thuyết phục
 • Khả năng nhận biết và đánh giá tình huống nhạy cảm trong và ngoài Ngân hàng liên quan đến nội dung công việc.
 • Kỹ năng soạn thảo bài thuyết trình tốt
 • Good knowledge about banking/finance or good understandings about products/services of banking/ consumer finance.
 • In-depth knowledge of financial analysis.
 • Strong communications skill (including English communication)
 • Networking capability, Relationship building
 • Planning & Organizing
 • Problem Solving and good logical thinking
 • Being able to recognize and assess sensitive situation inside and outside the Bank related to the work content.
 • Advanced presentation preparation

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

FE CREDIT

www.fecredit.com.vnCompany size: 10.000 - 15.000
We were founded as Consumer Finance Division of Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank (VPBank). In 2015, we successfully transferred to an...Detail

Chuyên Viên Quản Lý Thẩm Định Đầu Tư

FE CREDIT

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts