language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Quản Lý Thanh Khoản - Trung Tâm Kinh Doanh Vốn

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )
Updated: 14/08/2018

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: Banking

  Deadline to apply: 12/09/2018

 • Job level:

Job Description

Là chức danh có thể chủ trì một nhóm các công tác trong lĩnh vực được phân công. Có khả năng quản lý, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ
thành thạo, chủ động đối với lĩnh vực được giao với mô tả khái quát như sau:
1. Có khả năng quản lý, thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn phức tạp đối với lĩnh vực chuyên môn được giao và có khả năng quản lý, thực hiện các
nhiệm vụ chuyên môn khác của Trung tâm.
2. Ngoài khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chuyên viên, Chuyên viên cấp 1, Chuyên viên cấp 2 còn phải đáp ứng yêu cầu sau:
- Xây dựng, tham mưu và trình cấp trên về chính sách lãi suất huy động thị trường 1, chính sách điều chuyển vốn nội bộ từng thời kỳ với mục tiêu đảm
bảo thanh khoản cho ngân hàng.
- Tham gia xây dựng quy chế/quy định, tài liệu hướng dẫn, chính sách khi có sự hướng dẫn định hướng của cấp quản lý trực tiếp và tham gia tập huấn
triển khai.
- Chủ động đề xuất các sửa đổi, điều chỉnh cơ chế quản lý, kinh doanh thuộc lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm;
- Tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu về nghiệp vụ của đơn vị;
- Tham gia biên soạn tài liệu hướng dẫn và tham gia tập huấn nghiệp vụ đảm nhận cho nhóm/Tổ tại đơn vị.

Job Requirement

 • Trình độ đào tạo: Đại học
 • Chuyên ngành đào tạo:Các chuyên ngành thuộc Khối kinh tế, Tài chính ngân hàng, Toán/kinh tế lượng tài chính ngân hàng
 • Chứng chỉ hành nghề đặc thù (*): Không
 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng soạn thảo văn bản
 • Sử dụng ngoại ngữ:Toeic 300 - 350 đểm (GE3)
 • Sử dụng CNTT: Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng; sử dụng Excel tốt, có khả năng ứng dụng các hàm tính toán Excel cơ bản
 • Kinh nghiệm tối thiểu: Có thời gian ở ngạch chuyên viên cấp 1 tối thiểu 02 năm tại SHB

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Quản Lý Thanh Khoản - Trung Tâm Kinh Doanh Vốn

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts