About us

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung

Employment Information

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ THIẾT KẾ TỔNG HỢP

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 18/12/2020
Industry Architect , Civil / Construction , Real Estate
Experience 3 - 5 Years

Công Ty Cổ Phần BT International

$ 14 Tr - 19 Tr VND

  • Da Nang

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Da Nang

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Da Nang

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Da Nang

Công ty TNHH HOSO Việt Nam

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Da Nang

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ Competitive

  • Da Nang

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Da Nang

Công Ty Cổ Phần Đức Mạnh

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Da Nang

Công Ty Cổ Phần Đức Mạnh

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Da Nang

NEM FURNITURE CO.,LTD

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Da Nang