language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên quản lý thu hồi nợ ( Ưu tiên CV có kinh nghiệm về hệ thống, phần mềm đặc biệt là phần mềm quản lý thu hồi nợ, báo cáo)

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 03/04/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Xây dựng, giao, giám sát kế hoạch xử lý nợ mảng phụ trách

- Xây dựng các chính sách thúc đẩy kế hoạch xử lý nợ

- Theo dõi, đôn đốc và báo cáo việc triển khai phần mềm XLN toàn hệ thống theo nghiệp vụ phụ trách

- Quản lý, đốn đốc và báo cáo theo việc triển khai phần mềm XLN của toàn hệ thống theo mảng nghiệp vụ phụ trách

- Quản trị danh mục và thực hiện các báo cáo quản trị danh mục nợ và báo cáo kết quả thu hồi nợ toàn hệ thống theo mảng nghiệp vụ phụ trách;

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền

- Văn thư, hành chính: quản lý luồng văn bản Đi/đến, công tác hành chính, lưu trữ hồ sơ tất toán.

- Đầu mối thực hiện các công tác hỗ trợ về nhân sự, đào tạo theo phân công tứng thời kỳ

- Trực tiếp soạn thảo các văn bản liên quan đến quản lý hoạt động của TTXLN

- Tham gia các cuộc họp với MB, các buổi đào tạo, hội thảo.

Job Requirement

- Bằng cấp: Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Luật/ kinh tế/ tài chính hoặc tương đương

- Hiểu biết về pháp luật liên quan đến lĩnh vực xử lý nợ, tài chính ngân hàng;

-Am hiểu các dịch vụ, sản phẩm của Công ty và Ngân hàng MB

- Kiến thức về tài chính doanh nghiệp- Kiến thức về quy định, quy trình nghiệp vụ XLN

- Có kinh nghiệm công tác 1 năm tại vị trí liên quan trong các tổ chức tín dụng (Ưu tiên vị trí quản lý Xử lý nợ)

- Kỹ năng thống kê, phân tích tổng hợp;

- Kỹ năng sử dụng ứng dụng văn phòng và phần mềm  XLN.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbamc.com.vn
MB dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh bằng tài năng, phát triển...Detail

Similar jobs

Chuyên viên quản lý thu hồi nợ ( Ưu tiên CV có kinh nghiệm về hệ thống, phần mềm đặc biệt là phần mềm quản lý thu hồi nợ, báo cáo)

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Employment Information

Chuyên viên quản lý thu hồi nợ ( Ưu tiên CV có kinh nghiệm về hệ thống, phần mềm đặc biệt là phần mềm quản lý thu hồi nợ, báo cáo)

Location