language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân- Phòng QLTDKHCN - Khối Vận Hành

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Updated: 12/08/2018

Employment Information

  • Work location: Ho Chi Minh

    Salary:

  • Industry: Banking

    Deadline to apply: 10/09/2018

  • Job level:

Job Description

•Hỗ trợ xử lý các nghiệp vụ quản lý tín dụng do các Bộ phận QLTD đơn vị thực hiện;

•Soạn thảo hợp đồng tín dụng/hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm và các văn kiện tín dụng khác; Kiểm soát hồ sơ giải ngân, mở L/C, phát hành bảo lãnh, và các hình thức cấp tín dụng khác; Kiểm soát việc nhập, xuất kho, giải chấp tài sản bảo đảm tuân thủ các điều kiện phê duyệt tín dụng của các cấp có thẩm quyền và quy định của Ngân hàng;

•Kiểm soát các giao dịch QLTD phát sinh khác

•Thực hiện hạch toán trên phần mềm theo đúng loại hình sản phẩm và các quy định, quy trình tín dụng;

•Theo dõi, đôn đốc ĐVKD bổ sung đầy đủ hồ sơ, chứng từ nợ trong lĩnh vực QLTD

•Tham gia các đoàn kiểm tra định kỳ, đột xuất của Trung tâm QLTD theo chỉ đạo của Lãnh đạo trung tâm, Lãnh đạo Khối Vận hành;

•Phối hợp với Phòng Quản lý tín dụng hệ thống thực hiện công tác báo cáo theo chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo Khối Vận hành;

•Tham gia đề xuất, góp ý các sáng kiến, quy trình, quy định trong lĩnh vực QLTD;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của KSV, Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Trung tâm QLTD, Lãnh đạo Khối, Lãnh đạo ngân hàng

Job Requirement

•Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành khác tương đương.

•Có tối thiểu 01  năm kinh nghiệm làm việc trong một tổ chức tài chính.

•Có khả năng lên kế hoạch,triển khai kế hoạch.

•Am hiểu về vân hành các dịch vụ tài chính, về nghiệp vụ quản lý tín dụng, các sản phẩm cung câp và quá trình cung cấp sản phẩm đó.

•Kỹ năng phân tích và thiết lập mối quan hệ.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân- Phòng QLTDKHCN - Khối Vận Hành

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts