language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Quản Lý Xây Dựng

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 08/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Thiết lập và trực tiếp xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch của đơn vị

- Tổ chức, giám sát công tác dự toán, thẩm tra hồ sơ dự án xây dựng, cải tạo sửa chữa các công trình trụ sở, điểm giao dịch của MB

- Tổ chức công tác khảo sát thi công, giám sát nhà thầu cải tạo sửa chữa, xây dựng mới các dự án trụ sở chi nhánh và các công trình phụ trợ của MB

- Tổ chức và giám sát công tác thanh quyết toán dự án xây dựng, cải tạo sửa chữa các công trình trụ sở, điểm giao dịch của MB

- Tổ chức và giám sát công tác duy tu, bảo dưỡng tòa nhà trụ sở chính MB

- Thiết lập định mức, tiêu chuẩn kiến trúc, các quy trình quản lý đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa và duy tu bảo dưỡng các công trình của MB

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

Job Requirement

- Cử nhân/ kỹ sư chuyên ngành Xây dựng, kiến trúc công trình

- TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

- 05 năm kinh nghiệm về quản lý đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa công trình

More Information

  • Degree: College
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Quản Lý Xây Dựng

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts