From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (DBA)

Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông
Updated: 21/09/2018

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Quản lý thay đổi cấu hình và phiên bản đối với dịch vụ công nghệ.
- Thiết kế, quy hoạch về CSDL, cài đặt và cấu hình các CSDL, quản trị, tinh chỉnh và giám sát hiệu suất của các CSDL, chẩn đoán và phục hồi các CSDL bị sự cố;

- Đầu mối làm việc, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, datamart cho quản trị rủi ro nhằm khai thác tối ưu các thông tin, chiết xuất dữ liệu thuận lợi phục vụ công tác báo cáo.

- Quản lý và cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng.

- Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn và báo cáo nhiệm vụ được giao cho lãnh đạo

Job Requirement

1. Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan. Trong đó có ít nhất 01 năm kinh nghiệm quản lý.

2. Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về quản trị hệ cơ sở dữ liệu: MSSQL.

3. Có kinh nghiệm triển khai và vận hành CSLD MSSQL trên nền tảng AlwaysOn Availability Groups và Replication

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông

https://www.com-b.vn/Company size: 1.000-4.999
Khối Khách hàng Đại chúng - Ngân hàng TMCP Phương Đông được thành lập ngày 11 tháng 12 năm 2014. Trải qua ba năm hình thành và phát triển, với định hướng...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (DBA)

Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts