About us

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

Employment Information

Chuyên Viên Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (DBA)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 15/11/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 2 Years

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT

$ 12 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT

$ 12 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi