About us

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne

Employment Information

Chuyên Viên Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu SQL Server

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 22/01/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 Years

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Lộc Trời

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

MetroMart Co.

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN MND LIFE

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CellphoneS & Điện Thoại Vui - Hệ thống bán lẻ và sửa chữa điện thoại di động toàn quốc

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh