language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Quản trị dữ liệu

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 30/03/2020

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: IT - Software, Banking

  Deadline to apply: 30/04/2020

 • Job level:

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Tham gia vào các hoạt động xây dựng, đề xuất các chính sách quản trị dữ liệu cho toàn ngân hàng, tập trung vào cải thiện chất lượng dữ liệu và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua các sửa đổi đối với chính sách và tiêu chuẩn hành vi của tổ chức, các nguyên tắc, chỉ số quản trị, các quy trình, công cụ liên quan và kiến ​​trúc dữ liệu. Đồng thời làm việc với các phòng ban chức năng nghiệp vụ và công nghệ để đảm bảo các yêu cầu trong chính sách được xác định một cách rõ rảng,
 • Làm việc với Phòng Quản lý Dữ liệu để xây dựng và duy trì kho siêu dữ liệu
 • Phối hợp với bộ phận Quản lý chất lượng Dữ liệu để hỗ trợ việc phát triển và thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng dữ liệu, các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu và các yêu cầu đáp ứng trên toàn doanh nghiệp
 • Cùng với khối CNTT, cung cấp các báo cáo về tiến độ cho Ban quản lý và giám sát các cập nhật định kỳ về lộ trình Quản trị Dữ liệu của Phòng ban
 • Tham gia vào quá trình phân loại dữ liệu, đề xuất và quản lý thông tin về chủ sở hữu dữ liệu

Job Requirement

 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong ngân hàng với vai trò quản trị dữ liệu
 • Có kỹ năng tìm hiểu, xây dựng các quy trình nghiệp vụ
 • Có khả năng quản lý dự án, quản lý thời gian
 • Am hiểu các sản phẩm/nghiệp vụ trong ngân hàng
 • Kỹ năng đàm phán tốt
 • Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng
 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ xử lý dữ liệu

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh...Detail

Similar jobs

Chuyên viên Quản trị dữ liệu

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts