language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Quản Trị Liên Doanh

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Updated: 20/02/2019

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Job level:

 • Experience: 1 - 3 Years

  Salary:

 • Industry: Oil / Gas, Others

  Deadline to apply: 28/02/2019

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

- Giúp lãnh đạo Phòng/ Ban tổ chức các cuộc họp, đàm phán các hợp đồng liên doanh;

- Ghi biên bản và cập nhật các tài liệu trong quá trình đàm phán;

- Nghiên cứu và giúp người đại diện của Tổng công ty thực hiện theo đúng quy trình/ trình tự theo các thỏa thuận liên doanh;

- Làm đầu mối liên lạc với đối tác, khách hàng, nhà thầu liên quan đến việc thanh toán;

- Chuẩn bị hồ sơ yêu cầu khách hàng thanh toán (phát hành pro-forma invoice, invoice, …). Kiểm tra lịch thanh toán để yêu cầu khách hàng thanh toán đúng hạn;

- Kiểm tra, làm rõ và thanh toán cho nhà thầu của các liên doanh;

- Chuẩn bị/kiểm tra, trình Người đại diện phê duyệt các yêu cầu mua hàng (Purchase Requisition), đơn hàng (Purchase Order) của liên doanh;

- Kiểm tra, trình Người đại diện phê duyệt các các tài liệu họp Hội đồng quản trị, nghị quyết Hội đồng quản trị (Board papers, Directors resolutions, …);

- Làm đầu mối tập hợp thông tin làm các báo cáo của Người đại diện phần vốn;

- Phối hợp với Ban Tài chính Kế toán quản lý tình hình tài chính của các Liên doanh, đáp ứng các yêu cầu trong các hợp đồng vay vốn, ..;

- Chuẩn bị tài liệu, công tác thư ký cho các cuộc họp Hội đồng Quản trị của Liên doanh;

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng/ Ban, phù hợp.

Job Requirement

1. Chuyên môn: 

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên và ít nhất một trong các chuyên ngành: Tài chính/ kinh tế/ quản trị kinh doanh/ luật hoặc tương đương.

- Ít nhất 02 năm các công việc tương tự.

2. Ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt 450 điểm - chứng chỉ TOEIC trở lên hoặc tương đương. 

3. Tin học: Tối thiểu đạt chứng chỉ tin học văn phòng MOS hoặc tương đương. Sử dụng thành thạo MS, internet và các phần mềm chuyên môn khác.

4. Yêu cầu về kỹ năng: Có hiểu biết kiến thức liên quan về Tài chính doanh nghiệp; Kế toán tổng hợp; Luật doanh nghiệp (cơ bản); Quản lý dự án.

5. Các yêu cầu khác: Có tác phong công nghiệp và cầu tiến. Sức khỏe tốt, có trách nhiệm cao, sáng tạo và nhiệt huyết trong công việc.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 30
 • Job type : Permanent

Company Overview

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Company size: 200-10000
Đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam, là Tổng công ty lớn trong lĩnh vực dầu khí, công trình công nghiệp, với mức lương hấp dẫn, cạnh tranh, thỏa...Detail

Chuyên Viên Quản Trị Liên Doanh

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts