language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Quản Trị Mạng (Network Admin)

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI
Updated: 20/02/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: IT - Hardware / Network

  Deadline to apply: 14/03/2019

 • Job level:

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

- Giám sát, vận hành hệ thống mạng của công ty bao gồm hệ thống mạng tại các văn phòng và trung tâm dữ liệu 

- Xử lý khắc phục sự cố liên quan đến đường truyền, thiết bị mạng 

- Tham gia hỗ trợ, triển triển khai liên quan đến hạ tầng mạng đối với các dự án của công ty 

- Quản lý và cấp phát tài nguyên mạng của công ty (IP public, số hiệu mạng) 

- Nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ mới liên quan đến hạ tầng mạng 

- Các công việc khác theo phân công của trưởng nhóm 

---------------------------------

 • Monitoring and operating the network system of the company, including the network systems at company's offices and data center
 • Troubleshooting problems related to transmission lines, network equipments
 • Participating in supporting and deploying network infrastructure related to company's projects​
 • Managing and allocating network resources of the company (public IP, ASN)​
 • Researching and learning new technology related to network infrastructure
 • Other duties as assigned by the leader​

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Điện tử viễn thông hoặc Công nghệ thông tin

- Ưu tiên có chứng chỉ chuyên môn như: CCNA/ CCNP,…

Từ 1 - 2 năm kinh nghiệm 

- Có khả năng sử dụng, cấu hình các thiết bị mạng của các hãng Cisco, Juniper, HP,… 

Có khả năng cài đặt và sử dụng các công cụ giám sát hệ thống mạng 

Có khả năng lập kế hoạch, báo cáo liên quan đến việc triển khai, bảo trì hệ thống mạng 

--------------------------------

 • University graduate or above in Electronics and Telecommunications or Information Technology.
 • Preferred Certification: CCNA/ CCNP....
 • From 1 - 2 years of experience​
 • Ability to operate, configure network equipment of Cisco, Juniper, HP, …​
 • Ability to install and operate network monitoring tools​
 • Ability to plan, report on the deployment and maintenance of the network system​

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

TỔNG QUAN VỀ MCREDIT Ngày 21/09/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1965/QĐ-NHNN về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công...Detail

Chuyên Viên Quản Trị Mạng (Network Admin)

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts