About us

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

Employment Information

Chuyên Viên Quản Trị Mạng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 11/02/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 2 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ Imedia

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi