Chuyên viên Quản trị Nhân tài

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )
Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  3 - 0 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  11/02/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Chiến lược tìm kiếm, tạo nguồn nhân tài:

- Xây dựng và áp dụng Bộ tiêu chí Nhận diện Nhân tài SHB.

- Tham gia xây dựng chiến lược, định hướng chính sách chế độ cho đối tượng NLĐ là nhân tài phù hợp với chiến lược phát triển của SHB; đầu mối quản lý kế hoạch tổng thể triển khai chính sách quản trị nhân tài, phát triển đội ngũ kế cận đối với NLĐ SHB; theo dõi tiến độ triển khai và cung cấp các công cụ hỗ trợ ĐVKD, các đơn vị tại TSC thực thi chương trình quản trị nhân tài;

- Xây dựng Kế hoạch quản trị và phát triển nhân tài của SHB hàng năm phù hợp với kế hoạch kinh doanh của SHB để chủ động nguồn cung nhân sự chất lượng cao trong toàn hệ thống SHB;

- Quản lý triển khai các chương trình trọng điểm trong việc quản trị nhân tài; tiếp nhận toàn bộ các yêu cầu, ý kiến đề xuất liên quan tới quản trị nhân tài, quy hoạch nhân tài từ các đơn vị tại TSC và ĐVKD để triển khai các giải pháp, tư vấn hướng xử lý phù hợp với các chính sách, cơ chế, quy định nội bộ SHB và pháp luật để triển khai kế hoạch đào tạo, huấn luyện và phát triển phù hợp với từng vị trí, địa bàn kịp thời, đáp ứng chiến lược kinh doanh của SHB;

- Chủ trì triển khai các hoạt động thu hút quy hoạch nguồn nhân sự và tổ chức triển khai toàn hệ thống nhằm cung cấp nhân sự kịp thời, đầy đủ và đúng tiêu chuẩn chức danh đã phê duyệt;

 • Vận hành hệ thống Quản trị nhân tài:

- Xác định các phân khúc nhân tài để làm cơ sở xây dựng chính sách thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài.

- Lập kế hoạch triển khai các chương trình hành động nhằm giữ chân và phát triển nguồn nhân tài của SHB đảm bảo sự ổn định của nguồn nhân tài nội bộ.

- Phối hợp với các Đơn vị nghiệp vụ tại SHB để thiết kế, triển khai và quản lý các chương trình quản trị nhân tài theo từng phân khúc cụ thể.

- Đề xuất, đề xuất sửa đổi các chính sách, cơ chế, quy trình, quy định liên quan công tác quản trị nhân tài và phát triển đội ngũ kế cận của SHB đảm bảo tối ưu nhất

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị nguồn nhân lực hoặc các ngành có liên quan.
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý tài năng, Phát triển Tổ chức  hoặc tư vấn các dự án nhân sự, trong đó tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí liên quan đến quản lý tài năng, phát triển tổ chức. Ưu tiên kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng lớn hoặc công ty đa quốc gia.
 • Kỹ năng quản trị dự án.
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc.
 • Tư duy mở sáng tạo.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback