language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Quản trị rủi ro gian lận

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 18/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Xây dựng quy định, quy trình, hướng dẫn ... QTRR gian lận

- Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thực hiện tìm kiếm, phát hiện hành vi gian lận thông qua sử dụng dữ liệu.

- Phân tích, đánh giá và tư vấn giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro gian lận đối với các mô hình kinh doanh/sản phẩm/quy trình mới, có tính phức tạp cao … của Ngân hàng

- Phối hợp với các Khối/phòng/ban nghiệp vụ thực hiện kiểm tra, rà soát, phân tích nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý, giải pháp hạn chế rủi ro … đối với những vụ việc gian lận trọng yếu phát sinh.

- Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo QTRR gian lận cho hệ thống.

- Thiết lập báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của MB

Job Requirement

- Am hiểu đa dạng về sản phẩm, dịch vụ, các mặt hoạt động của Ngân hàng; các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro gian lận

- Am hiểu về dữ liệu, phân tích sử dụng dữ liệu, xác suất thống kê, các ứng dụng công nghệ tiên tiến (machine learning, big data...) là một lợi thế.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngân hàng - tài chính/Kinh tế hoặc các lĩnh vực có liên quan.

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trực tiếp làm hoặc tham gia các dự án tư vấn về quản trị rủi ro gian lận, về phân tích dữ liệu/phát triển phần mềm Phòng chống gian lận của Ngân hàng/Doanh nghiệp.

- Ngoại ngữ: TOIEC tối thiểu 700 (hoặc các chứng chỉ khác tương đương)

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh...Detail

Similar jobs

Chuyên viên Quản trị rủi ro gian lận

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts